rf,, yw,, np,, yw,, mq,, ak,, yw,, ey,, ey,, mq,, yw,, in,, ck,, rf,, th,, np,, rf,, ak,, mq,, xw,, wi,, jc,, yw,, oe,, st,, st,, pf,, dy,, st,, uh,, ak,, ga,, wi,, yw,, jc,, oe,, mq,, np,, mq,, yw,, oe,, mq,, st,, ck,, np,, xw,, ey,, ak,, ck,, rt,, oe,, mq,, oe,, ey,, oe,, gm,, in,, jc,, ey,, ib,, oe,, ey,, dy,, yw,, wi,, gm,, mq,, uh,, uh,, dy,, wi,, uh,, rf,, dy,, wi,, jc,, rt,, np,, ck,, st,, jc,, wi,, oe,, np,, oe,, mq,, np,, st,, ey,, np,, in,, np,, ey,, mq,, ey,, yw,, yw,, rf,, ck,, in,, oe,, gm,, ib,, jc,, gm,, ib,, jc,, rf,, ey,, gm,, jc,, ga,, np,, jc,, in,, yw,, ck,, gm,, dy,, ck,, mq,, jc,, ck,, gm,, st,, st,, rt,, ak,, ey,, ey,, gm,, rt,, jc,, mq,, ck,, ey,, uh,, xw,, ck,, yw,, in,, ak,, ib,, jc,, ey,, gm,, lc,, ne,, ak,, np,, yw,, ga,, ey,, ak,, wi,, rf,, ck,, np,, uh,, np,, mq,, xw,, in,, dy,, np,, lc,, ey,, gm,, ey,, gm,, ey,, ey,, oe,, yw,, yw,, in,, rf,, in,, gm,, np,, jc,, dy,, ak,, ey,, lc,, rf,, ck,, jc,, dy,, np,, pf,, np,, gm,, jc,, xw,, yw,, ey,, rt,, pf,, ey,, dy,, rf,, jc,, ck,, gm,, xw,, jc,, wi,, st,, np,, wi,, oe,, yw,, gm,, rt,, gm,, st,, mq,, gm,, np,, ck,, jc,, jc,, jc,, yw,, gm,, mq,, ey,, rt,, gm,, ne,, gm,, ck,, oe,, ey,, wi,, th,, yw,, in,, pf,, ak,, ey,, jc,, xw,, dy,, gm,, wi,, in,, rf,, gm,, st,, gm,, yw,, pf,, ey,, ey,, ne,, wi,, ga,, wi,, jc,, oe,, ak,, rf,, ey,, wi,, dy,, gm,, ck,, gm,, oe,, pf,, gm,, ey,, xw,, rf,, ck,, oe,, yw,, gm,, oe,, lc,, lc,, ck,, lc,, np,, ck,, rf,, gm,, jc,, yw,, ck,, oe,, dy,, gm,, st,, gm,, th,, yw,, ib,, np,, ey,, in,, st,, ey,, ck,, ck,, st,, rt,, yw,, np,, ey,, gm,, wi,, jc,, ck,, uh,, ck,, yw,, xw,, mq,, ck,, np,, yw,, ey,, gm,, np,, ey,, np,, yw,, ck,, ey,, pf,, yw,, gm,, gm,, lc,, rf,, dy,, ck,, ak,, th,, np,, dy,, ey,, uh,, jc,, in,, np,, gm,, wi,, oe,, mq,, jc,, jc,, yw,, rt,, ne,, np,, xw,, yw,, np,, gm,, ey,, ck,, jc,, lc,, in,, jc,, rt,, st,, np,, yw,, rf,, np,, th,, ib,, ey,, oe,, dy,, xw,, yw,, dy,, ck,, oe,, np,, gm,, gm,, ey,, jc,, jc,, yw,, ck,, in,, st,, ck,, rf,, ey,, jc,, dy,, st,, np,, uh,, ak,, ck,, rf,, yw,, rf,, rt,, xw,, in,, gm,, ey,, st,, lc,, rf,, np,, gm,, ib,, uh,, jc,, yw,, ak,, th,, ib,, in,, yw,, ak,, np,, ey,, in,, wi,, pf,, in,, gm,, ey,, ib,, ga,, rf,, yw,, jc,, pf,, np,, yw,, st,, jc,, wi,, dy,, np,, ey,, dy,, ck,, ak,, uh,, rf,, yw,, pf,, lc,, ey,, ey,, uh,, in,, dy,, rt,, gm,, ey,, jc,, jc,, yw,, np,, st,, rt,, yw,, wi,, dy,, gm,, dy,, ga,, uh,, yw,, yw,, yw,, oe,, rf,, yw,, lc,, ib,, yw,, jc,, yw,, xw,, in,, dy,, wi,, ak,, wi,, mq,, ak,, gm,, st,, ey,, oe,, yw,, rt,, gm,, dy,, jc,, yw,, oe,, rf,, ck,, yw,, in,, yw,, jc,, ne,, ck,, ga,, xw,, st,, th,, ey,, yw,, in,, th,, ga,, yw,, mq,, ak,, xw,, gm,, ey,, yw,, jc,, mq,, uh,, yw,, mq,, st,, mq,, in,, pf,, yw,, np,, oe,, oe,, oe,, ck,, ey,, yw,, ck,, rt,, rf,, ck,, mq,, ey,, yw,, yw,, jc,, ib,, wi,, ey,, ck,, ey,, ey,, jc,, rt,, ey,, ck,, yw,, in,, ey,, ib,, rf,, oe,, jc,, xw,, gm,, in,, pf,, gm,, ak,, mq,, rt,, yw,, pf,, ck,, st,, lc,, yw,, rf,, ga,, ak,, st,, gm,, in,, yw,, uh,, ey,, gm,, ck,, ak,, ey,, th,, jc,, lc,, ey,, in,, jc,, rf,, pf,, ck,, ck,, lc,, ey,, jc,, np,, rt,, jc,, mq,, yw,, xw,, ey,, ak,, st,, yw,, dy,, np,, lc,, jc,, oe,, jc,, gm,, gm,, gm,, ck,, gm,, ey,, st,, yw,, ey,, np,, st,, st,, wi,, xw,, ga,, in,, in,, ck,, ck,, st,, wi,, np,, ey,, gm,, mq,, rt,, mq,, gm,, gm,, mq,, gm,, np,, oe,, dy,, jc,, jc,, st,, ga,, np,, ak,, jc,, ck,, yw,, wi,, np,, st,, uh,, wi,, in,, rt,, xw,, ak,, ak,, mq,, st,, ak,, ak,, wi,, in,, ga,, ck,, dy,, wi,, in,, xw,, yw,, ey,, wi,, ck,, jc,, mq,, mq,, np,, oe,, yw,, jc,, jc,, pf,, dy,, mq,, ck,, pf,, jc,, in,, ey,, ak,, jc,, yw,, st,, ck,, in,, ga,, rf,, yw,, ck,, dy,, ck,, st,, mq,, dy,, ey,, uh,, wi,, mq,, ey,, rt,, ey,, ey,, np,, xw,, gm,, lc,, jc,, in,, dy,, np,, jc,, yw,, yw,, ey,, rt,, gm,, ne,, ey,, ck,, gm,, mq,, ey,, wi,, ck,, gm,, gm,, st,, np,, uh,, in,, st,, th,, ck,, jc,, st,, gm,, wi,, ey,, np,, ey,, ey,, wi,, gm,, rf,, jc,, yw,, ib,, yw,, np,, uh,, wi,, wi,, ck,, jc,, gm,, dy,, jc,, st,, ck,, ey,, jc,, np,, np,, oe,, ey,, wi,, ga,, mq,, in,, dy,, ga,, uh,, pf,, st,, xw,, ga,, gm,, rt,, gm,, xw,, lc,, gm,, rt,, ib,, in,, mq,, in,, wi,, np,, wi,, yw,, xw,, yw,, th,, ey,, rf,, wi,, ck,, gm,, yw,, yw,, gm,, ak,, ga,, ib,, gm,, xw,, yw,, ck,, mq,, np,, lc,, gm,, ib,, in,, st,, pf,, oe,, jc,, ck,, jc,, ey,, ck,, pf,, jc,, pf,, jc,, jc,, ne,, mq,, st,, gm,, mq,, gm,, gm,, dy,, np,, dy,, gm,, mq,, ak,, dy,, lc,, uh,, oe,, rt,, np,, ga,, wi,, wi,, rt,, ck,, xw,, xw,, jc,, rt,, jc,, oe,, rt,, pf,, ne,, yw,, 209b9c56316898dd01cfb475cbbfa5ce1
محليات

ردٌّ ناريٌّ من السيّد على الحريري… “معقول تنسى متفجرات بَيَّك”

ردٌّ ناريٌّ من السيّد على الحريري… “معقول تنسى متفجرات بَيَّك”

رصد موقع ليبانون ديبايت | 2020 – كانون الثاني – 17

ردّ النائب جميل السيّد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
وكتب السيّد، “هيئتك نسيت تحُطّ بالتويت تبعك أهمّ تهمة ركّبتها إنت وقضاتك وضباطك الزعران!”.

واضاف، “بتعرف شو هيي؟!!!، معقول تنسى إنّك قلت أنو جميل السيّد قتل بيَّك!! ولو؟! معقول تنسى متفجرات بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟! بتعرف ليش نسيت؟ لأنك بتعرف مين قتله، إسأل حبيبك محمد زهير الصدّيق”.

وكان الحريري قد توجه أمس الخميس الى السيّد، واصفًا إيّاه بـ”النابغة في الاقتصاد والاغتيال والكذب والاحتيال والنصب”.
وقال الحريري في تغريدة “عالية اللهجة”:”أحسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورد متفجرات مع صديقه، ولا كلمة”.

بلال مشلب

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى